Economie en werkgelegenheid

Den Haag moet veel minder subsidie geven, maar meer mensen een kans geven om in het bedrijfsleven aan de slag te kunnen gaan

Economie en werkgelegenheid
De huidige politiek is  tevreden over de  economie. Het draait als een tierelier. Veel mensen hebben een baan, volledig of lang niet volledig.
De staatsschuld is in 2017 enigszins gedaald. Volgens de premier 650 miljard. Dat is meer dan €38.000 per inwoner en dat is veel geld.
De kosten van alle overheden gaan, om de staatsschuld stabiel te houden, elk jaar in rap tempo omhoog. Er moet er elk jaar meer aan belasting worden opgebracht. Vooral lokale belastingen, waterschapsbelasting, huren en BTW. Bedrijven en burgers worden hier mee opgezadeld.


Veel mensen kiezen ervoor om ZZP’er te worden. Dat biedt wel belastingvoordelen, maar als ZZP’er je bouw je geen pensioen op en moet je je zelf verzekeren tegen ziekte  en ongevallen.
Als het met de economie en werkgelegenheid minder gaat is de kans groot dat je geen werk meer hebt en kun je als ZZP’er niet terugvallen op een uitkering.

Steeds meer regelgeving en overheidsbemoeienis
Bedrijven krijgen steeds meer met regelgeving te maken. En dat gaat ten koste van het midden en klein bedrijf, de vrije sector en werknemers in alle sectoren.
Hollandpartij wil de overheidskosten voor burgers omlaag brengen. Met name alles  wat met wonen te maken heeft moet met ca. 30% omlaag. Maar Hollandpartij streeft ook naar: minder ambtenaren. meer mensen naar het bedrijfsleven, meer baanzekerheid en een veel beter sociaal systeem.

Bedrijfscontroles moeten worden uitgevoerd door de sector zelf en
niet meer door overheid. De overheid  moet daarvoor wel samen met de sector de regels opstellen.

Hollandpartij is van mening dat er veel minder geld moet naar de EU. Wat ons betreft kan het Europees parlement wel naar huis. Alleen een handelsunie is meer dan genoeg.

Den Haag moet veel minder subsidie geven, maar meer mensen een kans geven om in het bedrijfsleven aan de slag te kunnen, zoals: [werklozen, gehandicapten en mensen die omgeschoold willen worden.