Gelijke rechten

Hollandpartij vindt gelijke rechten voor iedereen belangrijk. Zonder te kijken naar geloof, afkomst, leeftijd, man of vrouw.

Gelijke rechten voor iedereen

In Nederland leven we in een democratische rechtstaat. Gelijke rechten voor iedereen. Dit betekent dat iedereen recht heeft op onderwijs, op zorg, veiligheid, enz. Of je nou hier net binnen komt of waneer je je hele leven hier al woont. Wij hebben een open democratie, dat wil zeggen, ieder mag zijn zegje doen. Fatsoenlijk en respectvol met elkaar om gaan is ook een belangrijk iets. Ook in de politiek.
De overheid moet toezien op het naleven gelijke rechten voor iedereen. Maar is dit wel zo? Beledigingen en bedreigingen zijn aan de orde van de dag. En ook vrouwen worden in Nederland soms niet als gelijkwaardig beschouwd ten opzichte van mannen.

Normen en waarden

Onze normen en waarden gaan steeds verder achteruit. Als je sommige media moet geloven is het in Duitsland en Zweden al een aardige puinhoop aan het worden. En dat wordt ook nog vaak buiten de dagelijkse media gehouden. Ook bij justitie krijg je te vaak de indruk dat de schuldige de slachtoffer rol  krijgt toebedeeld en met een klein taakstrafje wordt heen gezonden. Dit uiteraard tot groot ongenoegen van mensen die ernstig benadeeld zijn. En soms lange tijd niet kunnen werken of elke dag zo wel lichamelijke en geestelijke pijn hebben.

Ambtelijke pesterij

Bedrijven  en instellingen krijgen steeds meer te maken met regels.
Als de regels niet of weinig met het product van doen hebben, kun je dat vaak niet in de kostprijs verrekenen. Ambtelijke pesterij waardoor de kostprijs omhoog gaat. MKB bedrijven krijgen soms torenhoge boetes voor soms kleine administratieve foutjes. Zo jaag je ze weg en jongeren beginnen er niet meer aan.

Rechten, maar ook plichten

Hollandpartij vindt gelijke rechten heel belangrijk. Maar hier horen ook gelijke plichten bij. Wie mee kan  doen heeft ook de plicht om mee te doen. Zeker omdat er werk genoeg is. Te vaak wordt er werk geweigerd en wordt  er een beroep op sociale zaken.

Dat werkt het aantrekken van buitenlandse medewerkers in de hand.
Ook het Nederlandse belastingstelsel kan beter. Buitenlandse bedrijven die hier floreren en ergens anders belasting betalen? Het moet stoppen!
Ook vliegtuigen tanken kerosine zonder accijns te betalen en brengen zo veel mensen, en hun kapitaal, naar het buitenland.
Buitenlandse werknemers genieten in hun geboorteland van riante Nederlandse uitkeringen. Het moet per direct stoppen ze komen voor het werk en niet voor een uitkering.

Hollandpartij wil een goed en eerlijk sociaal stelsel waar profiteurs niet in thuis horen.
Er moet veel meer aandacht komen voor mensen die ziek zijn, gehandicapt of werkloos zijn geworden En ook mensen van 65 jaar en ouder, die altijd gewerkt hebben, hebben recht op AOW.