Haagse Partij

Hollandpartij i.o. wil haar doelstellingen naar een hoger niveau brengen

Het politieke bedrijf bestaat uit verschillende lagen. De Europese politiek, de Haagse, Provinciale en Gemeente. En op enige afstand kun je de waterschappen en woningbouwcorporaties er ook toe rekenen.

De Europese politiek moet  snel verbeteren

Anders gaat het de zelfde kant op als de voormalige Sovjet Unie en het grote China. En ook in Amerika is Trump gekozen uit pure armoede.
Europa kost enorm veel geld. Waarbij veel  te veel geld gaat naar onrendabele luxe investeringen. Neem alleen maar de geluidsschermen langs wegen, waar bijna geen verkeer op rijdt. Ook is er onlangs voor 2500 miljard aan waardeloze obligaties opgekocht. Dat heeft tot gevolg dat de rente al jaren te laag is en dat de prijzen van huizen en grond veel te hoog zijn. En dat heeft weer tot gevolg dat de pensioenen veel te laag blijven.
De huidige politiek heeft hier geen oog voor.

Referendum

Hollandpartij wil over Europa en de Euro een referendum houden.
We moeten er de tijd voor nemen. In ongeveer 4 maanden kunnen we overal in het land bijeenkomsten organiseren. Want engelse toestanden moeten we niet willen.
Als Europa zo door gaat krijgen we grote armoede. Noorwegen en Zwitserland zijn goede voorbeelden van landen die klein maar sterk zijn op vele terreinen.

Onervaren Haagse politici


De Haagse politiek bestaat momenteel uit te veel partijen. De meesten partijen zijn veel te klein met vaak te jonge totaal onervaren partijleiders. Ook de rest van de politici in de 2de kamer zijn vaak onervaren en hebben geen kennis van bij de meeste onderwerpen. Klimaat, asielbeleid, werkgelegenheid, financieel inzicht. En de kennis van natuur en milieu is al helemaal een ramp. Het ontbreekt politici aan inzicht. Het op zakelijke wijze oplossen van  moeilijke kwesties. Men laat het vaak over aan plan bureaus die 25 jaar geleden al zeiden: ” Wie betaalt die bepaalt”. Zo ga je enorm snel  te gronde. Staatsschuld, belastingen, opcenten en daarnaast de jaarlijkse tegenvallers? Wij allen mogen ze opvangen. Zo heeft onze regering  elk jaar meer  geld nodig. Daarom gaat werkend Nederland er al jaren niet meer op vooruit en moeten we steeds langer doorwerken.

Hollandpartij

Hollandpartij i.o. wil haar doelstellingen naar een hoger niveau brengen. Met mensen die tot nog toe meinig of niks met politiek hebben gedaan, maar wel de nodige kracht, wil en levenservaring kunnen inbrengen.

Hollandpartij wil toe naar  politieke partijen met minimaal 5 zetels in de 2de kamer. Een veel zuiniger beleid dat de burger niet raakt maar wel geld op levert. Burgers kunnen hun eigen geld wel uitgeven en daardoor komt er weer meer belasting binnen. En dat komt onze economie weer ten goede.
Schaf planbureaus af en zet meer mensen in de politiek met levenservaring. en veel inzicht. Dat levert geld op.

Hollandpartij wil een haagse partij worden zowel in het parlement als de senaat. Zij wil  een groot steunpunt zijn voor lokale partijen in provinciale en gemeente politiek.
Hollandpartij wil dat de 1ste kamer  rechtstreeks gekozen wordt.
Hollandpartij wil de waterschappen onderbrengen bij de provincies en de woningbouwcorporaties bij de gemeenten. Zo heeft de kiezer meer invloed via de stembus.
Hollandpartij  vindt het van groot belang dat er  gekozen burgemeester en commissaris van de koning komt.

Nog maar 2% van de nederlanders is lid van een politieke partij. Dat is heel weinig en we moeten ons hier bij aanpassen. Meer verbetering op dit gebied is van groot belang.