Huidige zaken

Hollandpartij wil vooral de belastingen niet verhogen om de klimaatdoelen te halen

De Haagse politiek besteedt momenteel veel aandacht aan het klimaat. Een onderwerp waarover binnen het regeerakkoord afspraken zijn gemaakt om de doelen te kunnen halen. Deze plannen zijn nu door gerekend. waar wat te vangen is die kan betalen, burgers en bedrijven. Maar één van de grootste vervuilers de vliegtuigen blijven nog buiten schot.
De onervaren Haagse politici hebben allemaal hun zegje al gedaan. Hoe meer geld je er aan opmaakt, hoe eerder we de doelen halen.

Het  CPB en het PBvL hebben namens de overheid de plannen nu doorgerekend. Echter niet alles is doorgerekend. Maar de instanties die er in het recente verleden een potje van hebben gemaakt, zijn door de overheid weer ingehuurd om dit mega project er door te drukken. De overheid had beter eerst een uitgebreid grond- en bodem- en luchtonderzoek kunnen doen om vervolgens per regio maatregelen te nemen. Dus niet verplicht maar wel veel positiviteit uitstralen. Mensen kunnen hun eigen geld wel uitgeven.

Windmolens en zonneparken leveren nu al veel energie. mMaar wat als we hier steeds meer afhankelijk van worden en er geen wind of zon is.
De Groninger gasproductie wordt terecht gestaakt. Hiervoor in de plaats importeren we dan Russische gas. We vergroten daarmee onze kwetsbaarheid en worden we afhankelijk van de grillen van Rusland.

Hollandpartij constateert dat windmolens enorm horizon vervuilend zijn en op veel weerstand in de maatschappij kunnen rekenen. Ook zonnepanelen zullen nooit de gewenste hoeveelheid energie kunnen leveren.
Isolatie van de huizen is denken we een beter idee.

Wie elektrisch wil rijden moet dat vooral doen. In grote steden zal dat winst opleveren. Maar vooral blijven innoveren. Er is dus werk genoeg voor technische hoge scholen.
Hollandpartij wil vooral de belastingen niet verhogen om de klimaatdoelen te halen, maar wil wel het woonwerkverkeer verminderen. Meer wonen bij het werk.