Partijpunten Hollandpartij

Holland Partij i.o.

 • We streven ernaar om een Haagse partij te worden
 • Met gelijke rechten voor iedereen (man/vrouw, geloof, afkomst)
 • Een politieke partij die naar de mensen luistert en doet wat echt belangrijk is voor het land met de mensen als hoofddoel
 • Onderwijs (de totale groep van 0 tot de eerste baan)
 • Zorg
 • Werkgelegenheid

Deze doelstellingen willen we veel meer aandacht geven en naar een hoger niveau brengen met nieuwe mensen die tot nog toe weinig of niks met politiek hebben gedaan, maar wel de nodige kracht en levenservaring willen inbrengen.

Doelstellingen voor onderwijs zijn:

 • Kleinere klassen
 • Moet gratis zijn voor iedereen
 • Moet veel breder en afgestemd zijn op wat de maatschappij vraagt

Doelstellingen voor de zorg zijn:

 • Voldoende zorg voor iedereen die het nodig heeft>
 • Moet betaalbaar blijven
 • Voldoende mensen aan het bed
 • Gelijke tarieven

Werkgelegenheid is de centrale as van de economie. Werkgevers en werknemers moeten het verdienen om dit prachtige land draaiende te houden.Nu de luxe jaren met een enorme gasbel beginnen te slinken, moet de productie van de bedrijven omhoog, om zo meer banen te krijgen (volledige en vaste) voor schoolverlaters tot 50+ mensen, iedereen doet naar eigen kunnen en vermogen mee.Dit kun je het best en snelst volgens ons bereiken door:

 • Minder belastingen
 • Minder subsidies
 • Minder regels (véél minder)
 • Ondernemenrs moeten kunnen ondernemen
 • Werknemers hebben recht op vaste en volledige banen

Dit alles is best mogelijk als er genoeg mensen aan deze nieuwe politiek mee willen doen en ook vooruit willen met dit land (wat echt niet klein is).

Jarenlang hebben we een overheid gehad die veel teveel geld uitgaf zowel in binnen- als buitenland. In de toekomst moeten overheden het met veel minder ambtenaren doen. Zorg- en onderwijsinstellingen moeten opnieuw op de helling, geen dure besturen en managers meer, kleinere instellingen met meer verantwoordelijkheid van Den Haag en de gemeenten (directeur en inspectie). Bij scholen vormen ouders het bestuur en bij zorginstellingen vormen kinderen het bestuur.

Doelstellingen voor buitenlandbeleid zijn:

 • Het wordt hoog tijd dat de EU kleiner wordt door opdelen in Oost, West en Zuid gedeelte.
 • Samenwerken alleen op economisch gebied
 • Uitwisseling van onderwijs en zorgkennis
 • Afschaffing van het EU parlement

Doelstellingen voor ontwikkelingshulp zijn:

 • Geen gestrooi met geld (komt alleen bij de verkeerden terecht)
 • Aanbieden van onderwijs en zorg kennis
 • Noodhulp blijft bestaan

Doelstellingen voor defensie en veiligheid zijn:

 • Meer mankracht erbij
 • Meer geld naar defensie en veiligheid
 • Blijven deelnemen aan buitenlandse militaire acties

Het politieke bedrijf dient drastisch vernieuwd te worden, o.a. door:

 • De politieke CAO dient nageleefd te worden (geld dat ervoor bedoeld is dient betaald te worden)
 • 5% van de stemmen dient behaald te worden om deel te nemen aan parlement, provinciale staten en gemeenteraad
 • Eventueel lijstverbindingen, geen minipartijen meer
 • Opstappers dienen geen kans te krijgen
 • Terugkeergarantie naar je vorige baan (het politieke leven kan kort zijn)
 • Waterschappen onderbrengen bij de provincie
 • Woningbouwcorporaties moeten naar de gemeente

Dit zijn allemaal kreten waar iedereen mee te maken heeft en waar de Holland Partij i.o. aan werken wil. Zijn dit ook jou doelstellingen schrijf je dan in,want bij 4000 inschrijvingen gaan we keihard aan het werk!

Inschrijven kan door het invullen van het E-mailformulier op de pagina Contact. Dit kost je niks en geheimhouding gegarandeerd. 
Met jullie steun en vertrouwen kunnen we veel bereiken in dit prachtige land!