Zorg

Zorg is in Nederland een grondrecht voor iedereen ongeacht leeftijd of afkomst.

Onze zorg staat in de wereld hoog aangeschreven. Iedereen heeft recht op zorg. Of je nu 1 bent of 100. Of je er nu vaak of weinig gebruik van maakt, het is en blijft een grondrecht.
Voor de Hollandpartij is de zorg een erg belangrijk onderwerp. Er gaat enorm veel geld in om en ieder heeft er mee te maken.
De huidige politiek in Den Haag klaagt steen en been over de kosten “die elk jaar maar blijven stijgen”. Maar de balans hoe dit kan, daar laat de politiek zich niet duidelijk over uit.
Wel is duidelijk dat de mensen die in de zorg werkzaam zijn steeds harder moeten werken. Ze worden opgezadeld met steeds meer regels. En daardoor houden ze te weinig tijd over voor de patiƫnten die ze moeten verzorgen.

Waar is de politiek? waar is Europa?
Hollandpartij vindt dat de zorg beslist anders moet. Doen we dat niet dan wordt de beschikbaarheid van verplegend personeel een steeds groter probleem. Het is te gek voor woorden dat medicijnen in andere landen ruim voor handen zijn, terwijl in ons land dezelfde middelen moeilijk verkrijgbaar zijn en vaak vele malen duurder.
Dat mensen langer dan 65 jaar laten werken toont niet aan dat we een welvarend land zijn. Het is ook niet goed voor de jeugdwerkloosheid. De jeugd heeft, na de schooltijd, recht op een baan.
Hollandpartij is van mening dat volksgezondheid begint bij een gezonde en betaalbare levensstijl, Groente, fruit en vlees moeten voor ieder beschikbaar zijn. En niet zoals nu gebeurt door de overheid buitensporig worden belast en dus duurder gemaakt. Boekjes zoals “alles over de natuur” van Klazien ut Zalk mogen best in elk huishouden aanwezig zijn.

Hollandpartij vindt dat de overheid veel meer aandacht moet hebben voor maatregelen tegen schadelijke gevolgen van tabak, alcohol en drugs.
Ook gezondheidsproblemen ten gevolge van stralingsverschijnselen moeten meer aandacht krijgen. Dit is enorm nadelig voor je weerstand. Geen huizen meer onder hoogspanningskabels maar onder de grond.
Wonen heeft namelijk ook alles met zorg te maken. Kinderen en hun ouders hebben recht op een echt huis om in te wonen en in op te groeien. Ook dient er veel meer aandacht te komen voor de verhouding CO2 en groen. Het assimilatie proces, het opnemen van co2 door de planten.